Ядрена и околна среда, Медицинa

Ние сме представители на лидерите в областта на детектиране на радиация в ядрената промишленост и околната среда & измервателно оборудване в областта на откриването на радиация в медицината & оборудване на измерване, диагностика и лъчетерапия.
Медицинa
Ядрена и околна среда
Референции и изследвания
За нас: От скромното начало на нашата компания през 1987г.
История на компанията

Нашата компания е създадена през 1987 г. в Швадорф, Австрия, като Silena Vertriebsgesellschaft GmbH - представител на италианския производител на оборудване за откриване и измерване на радиация SILENA.

През 1994 г., поради смяната на основния ни доставчик на Canberra Industries, Inc., ние приехме настоящото ни име - CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH. Основните дейности на компанията са продажби, монтаж и сервиз на измервателни уреди за откриване и измерване на йонизиращо лъчение за промишлени, медицински и екологични приложения. Редица местни офиси са създадени в Централна и Източна Европа, което ни приближава още повече до нашите клиенти и предлага местно ноу-хау. Изключителното качество на нашите продукти и услуги ни направи най-големият доставчик в региона.

През следващите години нашето продуктово портфолио непрекъснато се разширява, за да включва медицинско и аналитично оборудване и уреди на водещи европейски и американски производители. В същото време инфраструктурата за следпродажбена поддръжка и обслужване нарасна значително, включително увеличаването на броя на местните дъщерни дружества до десет. Успешно реализирахме редица проекти, вариращи от доставки на един инструмент до многомилионни международни търгове. Нашите клиенти са малки частни компании, правителствени организации и изследователски центрове, всички 12 атомни електроцентрали в нашия регион, както и международни организации като Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната здравна организация .

  • Държави

    Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Румъния, България, Русия, Украйна, Беларус

  • Персонал

    повече от