Нискофонови системи / Лаборатория

CANBERRA предлага голямо семейство автоматични и ръчно контролирани ниско фонови алфа / бета / гама броячи. По-голямата част от системите използват пропорционална газово проточна технология и произлизат като водеща в бранда марка. С течение на годините тези системи се усъвършенстват и семейството се разраства, за да включва новите iSeries на без газови алфа / бета броячи.

Алфа анализаторът на CANBERRA е цялостното решение както за рутинна, така и за нерегулярна алфа спектроскопия. Този гъвкав инструмент е предназначен за броене на проби в производствена среда „режим на партида“, както и по една проба в даден момент в изследователска среда.

Gamma Analyst на CANBERRA е специализиран инструмент, който максимално използва способностите си и дава висококачествени резултати. Автоматичната смяна на проби улеснява максимизирането на броя анализирани проби с добавената гъвкавост за работа с множество геометрии на пробите във всяка комбинация в една партида от проби.

crl