Медицинска физика / Мониторинг на околната среда

CANBERRA предлага пълна гама от решения за всички нужди на медицинската физика, мониторинг на околната среда и нужди от сигурност. Специфичните предложения в областта на здравната физика / мониторинг на околната среда включват:

  • Проучвателни инструменти и сонди – предназначени за преносими приложения, включващи изследване на гама, алфа, бета, рентгенова и неутронна радиация.
  • Мониторинг на замърсяване – Пълен набор от решения за алфа, бета, гама и рентгеново замърсяване. Предлагат се решения за приложения за цяло тяло, ръце и крака, гама-изход и мониторинг на артикули.
  • Дозиметрия – Линия от продукти за лична дозиметрия за наблюдение на рутинно оперативно излагане и / или за приложения за реагиране при извънредни ситуации.
  • Ръчна спектроскопия – Устройства, които привеждат лабораторни съоръжения за гама спектроскопия в полевата среда.
  • Мониторинг на околната среда – Фиксирани и мобилни системи за мониторинг за обществена защита около ядрени съоръжения и за вътрешна сигурност.
  • Вътрешна сигурност – Водещи технологии за откриване, забрана и идентификация на контрабандни ядрени материали и за задържане на ядрени материали на място.