Данни на фирмата

Канбера Пакард България ЕООД

София 1680, България
Ул. Тодор Каблешков 61Б, ет.1, ап. 19
Тел/факс: +359 2 9589480; 9589477; 0885876328
Мейл: office@cpbg.net

БУЛСТАТ: 040206912
МОЛ: Евгени Цанков