Интегрирано управление

Отражение на нашите високи стандарти в продажбите, обработката на поръчки, техническата поддръжка и обслужването на клиентите са сертификатите за система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността на CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH в съответствие с ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и OHSAS ISO 45001 : 2018г.

Други сертификати:
ISO 9001:2015 Quality Management System
ISO 14001:2015 Environmental Management System
ISO 45001:2018 Occupational Health And Safety Management System
CPCE Policy