Въведение

ПОСЛАНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Oт скромните наченки на нашата компания през 1987 г. преживяхме безпрецедентен растеж. До 1990 г. нашите клиенти, обслужвани директно от Австрия, обикновено бяха държавни търговски организации. След промените в Централна и Източна Европа, ние сега доставяме предимно на крайните потребители. Съсредоточени върху измерването на йонизиращото лъчение, ние непрекъснато разширяваме гамата си от продукти. Междувременно ние продаваме и устройства в сферата на лъчелечението, ядрена медицина, биотехнологии, фармацевтични изследвания и метрология. Повече от 80 служители от нашите офиси в Австрия, Беларус, България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Словашка република и Украйна помагат на нашите клиенти да решат своите проблеми. Процесът на разширяване на ЕС представлява добре дошло предизвикателство за нашите операции. Осем от десетте нови членове на ЕС от първата вълна на разширяване са в нашата зона за продажби и дистрибуция. В пет от тези страни вече имаме дъщерни дружества. Неотдавнашното присъединяване на две нови държави към клуба на ЕС ни завари добре подготвени със съществуващите офиси в София и Букурещ. Освен това ще продължим и ще разширим дейността си във всички други страни в рамките на нашата зона за продажби. Заедно с нашите доставчици, ние ще направим всичко възможно, за да изпълним най-високите ви очаквания. Това е моето обещание към вас – нашият ценен клиент.

 

 

 

Хелге А. Адам
Управляващ директор

Мисия и визия