Лабораторна оловна защита

Серия LS

Оловната защита модел LS0610 / LS1112 е предназначена за използване с HPGe детекторите на CANBERRA. Тя екранира високия фон причинен от външни източници, като по този начин намалява времето за броене и подобрява долната граница на детектиране. Тази защита е компактна и лесна за използване с необходими само 610 х 610 мм (0,37 м2) подова площ. Транспортирането до крайното място в сградата и монтажа се улесняват от модулната конструкция, като никоя част не тежи повече от 100 кг (капак 112 кг) и стратегически поставени резбови отвори за манипулационни куки. По време на монтажа щитът може да бъде поставен така, че капакът да се отваря надясно или наляво, без да има нужда от хлабина отзад. Капакът се отличава със специален дизайн с намалена маса, което прави отварянето и затварянето на капака по-лесно. Минималното разстояние между капака и тялото на защитата предотвратява директно лъчение да навлизе в кухината на защитата.

lead_shield