Ядрена и околна среда

Представляваме лидерите в областта на ядреното и екологично оборудване за откриване и измерване на радиация.

Нискофонови системи / Лаборатория
Модули за ядрена апаратура
Ядрени измервателни системи
Медицинска физика / Мониторинг на околната среда
Детектори
Многоканални анализатори

Специални проекти

Монитор за замърсяване на пода
Лабораторен оловен щит
Проектът ELIDOSE

Our Partners:


dosimetrics
mirion_logo logo