Нуклеарна медицина и РЕТ

Основните разработки в технологиите за медицинско визуализиране, включително стандартните методи за нуклеарна медицина, както и позитронно-емисионната томография (PET), превърнаха тези техники в мощен инструмент за диагностициране на широк спектър от заболявания и за избор на най-добрите процедури за лечение. С комбинираното ноу-хау на Canberra Packard и нашите партньори ние сме в състояние да проектираме и реализираме решения „до ключ“ за радиохимични и радиофармацевтични лаборатории, като доставяме пълна гама от необходими продукти, дори тези извън нашата основна област на експертиза (в сътрудничество с външни партньори), спазвайки най-новите международни стандарти и изисквания.

  • Камини за ламинарен поток
  • Автоматично фракциониране на дозата
  • Измервателни уреди
  • Установки за изхвърляне на отпадъци
  • Екранирани врати
  • Изолатори
  • Горещи клетки
  • QC PET
  • Аксесоари

tema37_1_b_