Лъчетерапия

Canberra Packard е дистрибутор на най-модерните системи в областта на лъчетерапията.

Системите за рентгенова терапия на Xstrahl Medical са посветени на подобряване на качеството на живот на онкоболните в целия свят. Xstrahl Medical вече повече от десетилетие проектира и произвежда медицинско и научно оборудване с повече от 400 инсталации по целия свят.

Xstrahl300_overview_L02 vs004 VR_product_system right_product_ViewRay_nurse_System