ViewRay MRIdian

Открийте MRIdian®

След шест години клинична употреба, MRIdian е лекувал повече от 9 100 пациенти с над 14 200 адаптивни лечения.

Поставяйки точно, прецизно и персонализирано лечение на рака, MRIdian променя парадигмата на лъчетерапията чрез клинична, стратегическа и икономическа стойност – една аблативна доза наведнъж.

SmartVISION®

MRIdian е единственото решение за лъчетерапия, което може да вижда и проследява меките тъкани и туморите в реално време.

SmartVISION на MRIdian предоставя изображения с висока разделителна способност и диагностично качество, създадени специално да поддържат доставка с висока точност на лъча, като на практика елиминира рисковете от кожни токсичности, прихваната или изкривена доза и други опасения, които могат да възникнат, когато силни магнитни полета взаимодействат с йонизиращото лъчение.

SmartADAPT™


MRIdian оформя дозата, за да отговаря на дадените изисквания за деня. Това е единственото MR решение за интегрираното адаптивно лечение, което позволява повторна оптимизация на дневния план за лечение директно на пациентната маса.

MRIdian улавя 8 кадъра в секунда, използвайки висококонтрастни анатомични детайли за бързо преоформяне на доставката на дозата въз основа на текущото положение както на тумора, така и на съседните критични структури – всичко това, докато пациентът е в лекуващата позиция.

SmartTARGET™


MRIdian знае кога да удари, като визуализира ръбовете на тумора и положението на околните органи в реално време.

Това е единственото RT решение с автоматизирана решетка за прецизно и точно дозиране. Когато туморът се движи, лъчът спира. Клиницистите могат да намалят границите с увереност, докато увеличават дозата и намаляват фракциите.

SmartSITE™


Способен да се побере в почти всеки съществуващ стандартен линеен ускорител, със своят компактен отпечатък SmartSITE на MRIdian адресира често срещаните ограничения на физическото пространство и избягва прекомерните закъснения, прекъсвания и разходи, необходими за премахване на стени или изграждане на персонализирани, мащабни бункери.


Клинично доказано

Решението MRIdian дава възможност на клиницистите да лекуват повече показания, отколкото обикновено е постижимо при конвенционалната лъчева технология. С над 150 клинични публикации, включително 95 рецензирани публикации, MRidian поставя нови стандарти в доставката на лъчева терапия. За повече информация вижте Библиографията на ViewRay Bibliography.