Politika

Politika CABERRA-PACKARD, s. r. o.

KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Obecné

Hlavním záměrem naší společnosti je najít a implementovat optimální řešení v oblasti měření a aplikace ionizujícího záření.

Zákazníci

 • Naším hlavním úkolem je splnit požadavky zákazníků a dosáhnout jejich spokojenosti.
 • Vztahy s našimi zákazníky jsou založeny na dlouhodobé spolupráci.
 • Každý zákazník dostává potřebnou pomoc a podporu k vyřešení jeho skutečné potřeby a poprodejní i servisní pomoci.

Kvalita

 • Neohrožujeme naplnění požadavků zákazníka. Všichni naši dodavatelé jsou významné společnosti z hlediska kvality a technologie.

Vedení společnosti

 • Vedení společnosti musí jednat ve prospěch společnosti a jejích zaměstnanců. Musí zajistit všechny potřebné zdroje a pečovat o partnerské vztahy s každým obchodním partnerem.

Zaměstnanci

 • Vysoce kvalifikovaný a vzdělaný personál je základním požadavkem pro zajištění konečné kvality výrobků. Zkušenost hraje důležitou roli; proto je dlouhodobý pracovní poměr preferovanou forma zaměstnání.
 • Zásadní význam má spokojenost našich zaměstnanců.
 • Přiměřená motivace zaměstnanců je součástí trvalé politiky společnosti.
 • Podřízenost založená na hierarchických strukturách je omezena co nejvíce.

Dodavatelé

 • Obchodní vztahy s našimi dodavateli jsou založeny na dlouhodobé spolupráci.
 • Od našich dodavatelů očekáváme výrobu bezchybných produktů.

Zdraví a bezpečnost při práci

 • Důležitým tématem pro všechny zaměstnance je bezpečnost při práci. Je povinností všech zaměstnanců, aby netolerovali nebezpečné chování a nebezpečné podmínky. Je důležité zvýšit povědomí o aspektech ochrany zdraví a bezpečnosti prostředí.
 • Identifikujeme a analyzujeme environmentální aspekty a dopady na kontrolovatelný životní cyklus našich produktů.
 • Je důležité, aby zaměstnanci zvyšovali povědomí o životním prostředí.

V rámci našeho integrovaného systému řízení se zavazujeme:

 • Ke splnění příslušných požadavků zákazníka a splnění zákonných požadavků a právních požadavků.
 • K neustálému zlepšování našeho systému řízení.
 • K trvalému zvyšování výkonu ve všech aspektech kvality, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
 • K ochraně životního prostředí, snižování zdrojů, včetně prevence znečištění prostředí.
 • K poskytování zdravotních a bezpečných pracovních podmínek pro prevenci pracovních úrazů a újmě na zdraví.
 • K zrušenít nebezpečí a snížení rizika pro zdraví a bezpečnosti při práci.
 • K aktivní pomoci a účasti všech zaměstnanců k dosažení firemní politiky.

Zásady jsou pravidelně přezkoumávány, aby odrážely skutečný profil naší společnosti a zajišťovaly kontinuitu zlepšení kvality, ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci.