Produkty

NABÍZÍME

V naší nabídce máme:

Detektory alfa, beta, gama, neutronového ionizujícího záření

Měření záření

Jsme obchodními zástupci firem, vyrábějících radiologické a izotopové přístroje, používané v medicíně a zařízení pro detekci a měření záření. Nabízíme, mimo jiné detektory záření, spektrometry, radiometry, dozimetrické systémy, radiometrické brány a systémy pro měření a charakterizaci radioaktivního odpadu.

Nukleární medicína / onkologie

Nabízíme vybavení, používané v radioterapii a nukleární medicíně. Poskytujeme mimo jiné dávkovače, radiofarmaceutické injektory, kalibrátory dávek a specializované typy fantomů, používaných při kontrole kvality radioterapeutického zařízení, zobrazovací diagnostiky a nukleární medicíny.

Níže je uveden seznam produkčních firem a produktů, které lze naším prostřednictvím zakoupit

MIRION TECHNOLOGIES – CANBERRA

www.canberra.com www.mirion.com
cpcz@cpce.net

 • Polovodičové detektory HPGe
 • Si (Li) polovodičové detektory
 • Detektory částic PIPS, CAM PIPS
 • Scintilační detektory NaI (Tl), LaBr
 • GM detektory plynu
 • Detektory neutronů
 • Procesory digitálního spektra DSP
 • Mnohokanálové spektrometrické analyzátory – laboratorní a přenosné
 • Spektrometry alfa a gama záření
 • Inteligentní radiometry
 • Alfa, beta, gama a neutronové sondy
 • Měřiče kontaminace alfa, beta, gama
 • Radiometrické monitorovací systémy
 • Dozimetrické systémy
 • Radiometrické brány
 • Monitory rukou a nohou
 • Celotělové monitory
 • Systémy pro měření a charakterizaci radioaktivního odpadu
 • Alfa-beta monitory

TEMA SINERGIE

www.temasinergie.com
cpcz@cpce.net

 • Mobilní automatický systém pro dávkování SPECT a PET radiofarmak, typ KARl100
 • Automatický dávkovač SPECT a PET radiofarmak do inj. stříkaček, typ µDDS-A
 • Poloautomatický dávkovač pro lahvičky, typ CRP
 • Automatický dávkovač radiofarmak do lahviček typ, DDS-VIALS
 • Automatický pacientský aplikátor SPECT a PET radiofarmak, typ RAD-INJECT
 • Stíněné laminární boxy pro nukleární medicínu typ, SAFEFLOW a NMC VF
 • Stíněné laminární boxy pro SPECT a PET/CT, typ NMC PRI a NMC DSI
 • Stíněný laminární box pro poloautomatické dávkování radiofarmak do lahviček, typ FLEX
 • Stíněné laminární boxy pro automatické dávkování radiofarmak v aseptických podmínkách, typ DT1C-SAS-LHF0 a DMC-VF-DDS
 • Stíněné laminární boxy pro syntézu a značení DOTA peptidů radionuklidem Ga-68, typ NMC Ga-68
 • Stíněné výzkumné laminární boxy pro provádění testovacích syntéz a nestandardních postupů při výrobě radiofarmak, typ RES1 a RES2
 • Systém skladování radioaktivního plynu při syntéze radiofarmak, typ WGHS
 • Stíněné dveře pro cyklotronové bunkry, typ PSF-CCB a PSH1-CB
 • Environmentální radiomonitorovací systém integrovaný do stíněných výzkumných laminárních boxů, typ ENVIRO

DIACOR

www.diacorinc.com
cpcz@cpce.net

 • Transportní systémy pacientů
 • Polohovací systemy pacientů při ozařování (brachterapie, IGRT)

XSTRAHL

www.xstrahl.com
cpcz@cpce.net

 • Rentgenové terapeutické ozařovače
 • Rentgenové ozařovače laboratorních zvířat
 • Kalibrační stolice

BERTHOLD TECHNOLOGIES

www.berthold.com
cpcz@cpce.net

 • Alfa beta gamma ruční měřič kontaminace
 • Specializované radiometrické monitorovací systémy pro synchrotron, cyklotron, akcelerátor a jaderná zařízení
 • Měření aktivity
 • Měření dávky a dávkové příkonu
 • Triciové monitory
 • Měření aerosolů stacionární i přenosné
 • Měření radioaktivních plynů beta
 • Měřiče kontaminace rukou a nohou alfa, beta gama
 • LB 6411 neutronové detektory – Pb
 • Automatické stanice pro monitorování radioaktivních aerosolů

PTW

https://www.ptwdosimetry.com/en/
cpcz@cpce.net

 • Vodní fantomy – analyzátory radiačního pole
 • Deskové fantomy
 • Ionizační komory
 • Fantomy pro kontrolu kvality
 • Polovodičové detektory
 • Diamantové detektory
 • Dozimetry a elektrometry
 • Kontrola kvality v radioterapii
 • Dozimetrie malých polí
 • Dozimetrie in vivo
 • Dozimetrie protonového paprsku
 • Multi-detektorová matice
 • Ověření plánů IMRT / VMAT
 • Fantomy pro nukleární medicínu
 • Fantomy pro radiologii
 • Software pro kontrolu kvality
 • Systémy ověřování léčebného plánu
 • Nezávislý software pro ověřování dávky a MU
 • Brachyterapeutické fantomy
 • Fantomy pro PET
 • Fantomy pro SPECT
 • MRI fantomy

PerkinElmer

www.perkinelmer.com
cpcz@cpce.net

 • Automatické kapalinové scintilační počítače (LSC) pro měření alfa, beta a gama záření s nízkým pozadím, typ Tri-Carb 4810TR, 4910TR a 5110TR
 • Automatický kapalinový scintilační počítač (LSC) pro měření alfa, beta, gama s ultra nízkým pozadím, typ QUANTULUS GCT 6220
 • Automatické měřiče gama pro RIA/IRMA, typ Wizard 2
 • Scintilační koktejly, lahvičky a příslušenství pro kapalinovou scintilaci

NUVIA Instruments

www.nuvia-instruments.de
cpcz@cpce.net

 • Aktivimetry – měřiče aktivity pro oddělení nukleární medicíny a výrobu radioizotopů

CIRS

www.cirsinc.com
cpcz@cpce.net

 • Fantomy pro radioterapii, radiodiagnostiku (IMRT, MR, CT, Mammo)
 • Fantomy pro ultrazvukové přístroje

ViewRay

www.viewray.com
cpcz@cpce.net

 • MRidian – Lineární urychlovač řízený MR