Система за отчитане на натрупване на радионуклиди в щитовидната жлеза

TS-AP187

TS-AP187 е система за отчитане на натрупване на радиоактивен йод (131I) или други нуклиди (125I, 99Tcm, 123I, 132I) от щитовидната жлеза.

TS-AP187 разполага със здрава подвижна стойка със заключващи колела, регулируемо по височина артикулиращо рамо с противотежест с три степени на свобода, оловен колиматор със сцинтилационен детектор, детектор-пациент дистанционер, интегриран многоканален анализатор (MCA) и рафт за преносим компютър (по избор).

Оловният колиматор със стоманен корпус е в съответствие с препоръките на МААЕ за екранирането и колимацията на радиационния детектор за 24-h проучвания за поглъщане на 131I. Той разполага с дистанционер за пациент- детектор с отклоняващ се ограничител и градуирана скала.

thyroid_uptake