Oferta

Detektory promieniowania jonizującego alfa, beta, gamma, neutronów

Pomiary promieniowania

Jesteśmy przedstawicielem handlowym producentów aparatury radiologicznej i izotopowej wykorzystywanej w medycynie oraz sprzętu służącego do wykrywania i mierzenia promieniowania. Oferujemy m.in. detektory promieniowania, spektrometry, radiometry, systemy dozymetryczne, bramki radiometryczne oraz systemy do pomiaru i charakteryzacji odpadów radioaktywnych.

Medycyna nuklearna/Onkologia

Sprzedajemy sprzęt stosowany w radioterapii i medycynie nuklearnej. Dostarczamy m.in. dyspensery, wstrzykiwacze radiofarmaceutyków, kalibratory dawek oraz specjalistyczne typy fantomów wykorzystywanych w kontroli jakości sprzętu do radioterapii, diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej. Poniżej przedstawiamy wykaz produktów, które można nabyć za naszym pośrednictwem.

CANBERRA:
• detektory półprzewodnikowe HPGe
• detektory półprzewodnikowe Si(Li)
• detektory cząstek PIPS, CAM PIPS
• detektory scyntylacyjne NaI(Tl), LaBr
• detektory gazowe GM
• detektory neutronów
• cyfrowe procesory widma DSP
• wielokanałowe analizatory widma – laboratoryjne i przenośne
• spektrometry promieniowania gamma
• spektrometry promieniowania alfa
• inteligentne radiometry
• sondy alfa, beta, gamma, neutrony
• mierniki skażeń alfa beta gamma
• systemy monitoringu radiometrycznego
• systemy dozymetryczne
• bramki radiometryczne całego ciała
• bramki ręce-nogi
• liczniki całego ciała
• systemy do pomiaru i charakteryzacji odpadów radioaktywnych
• niskotłowe liczniki alfa-beta
• niskotłowe domki osłonne

www.canberra.com
d.kolata@cpce.net

TEMA SINERGIE:
• Dyspenser mobilny dla pracowni PET-CT typ Karl-100
• Dyspenser stacjonarny strzykawkowy typ uDDS-A dla radionuklidów PET/SPECT
• Dyspenser półautomatyczny do fiolek typ CRP
• Dyspenser automatyczny do fiolek typ DDS-VIALS
• Wstrzykiwacz radiofarmaceutyków PET/SPECT typ RAD-INJECT
• Komory laminarne z osłoną ołowianą do medycyny nuklearnej, typ SAFEFLOW, NMC VF
• Komory laminarne z osłoną ołowianą do pracowni PET-CT i SPECT, typ NMC PRI, NMC DSI
• Komory do rozdozowywania półautomatycznego radiofarmaceutyków do fiolek typ FLEX
• Komory do rozdozowywania automatycznego radiofarmaceutyków w warunkach aseptycznych typ: DT1C-SAS-LHF0 lub DMC-VF-DDS
• Komory do syntezy i znakowania peptydów DOTA radionuklidem Ga-68
• Komory badawcze do przeprowadzania próbnych syntez oraz niestandardowych procedur przy wytwarzaniu radiofarmaceutyków: typ RES1 lub RES2
• System gromadzenia gazów promieniotwórczych podczas syntez radiofarmaceutyków typ WGHS
• Drzwi do bunkrów cyklotronów typ PSF-CCB lub PSH1-CB
• Zintegrowany z komorami laminarnymi, produkcyjnymi system radiomonitoring środowiskowego typ ENVIRO

www.temasinergie.com
m.olszewski@cpce.net

DIACOR:
• system transportu pacjenta
• lasery pozycjonujące
• ZEPHYR
• CENTRALITE

www.diacorinc.com
f.kijewski@cpce.net

XSTRAHL:
• systemy do terapii ortowoltowej
• ława kalibracyjna

www.xstrahl.com
f.kijewski@cpce.net

BERTHOLD TECHNOLOGIES:
• miernik skażeń alfa beta gamma LB 124 SCINT
• specjalistyczne systemy monitoringu radiometrycznego do instalacji synchrotronowych, cyklotronowych, akceleratorowych, jądrowych
• bramki ręce-nogi
• detektory neutronów LB 6411 – Pb
• bramki do wykrywania skażeń ręce-nogi alfa, beta, gamma
• automatyczne stacje do monitoringu skażeń powietrza aerozolami alfa, beta, gamma

www.berthold.com
d.kolata@cpce.net

PerkinElmer:
• niskotłowe, automatyczne liczniki scyntylacyjne alfa beta gamma
• analizatory, niskotłowe liczniki ciekłoscyntylacyjne alfa beta gamma serii TriCarb
• ultra niskotłowy licznik ciekłoscyntylacyjny model QUANTULUS GCT
• automatyczne liczniki gamma do RIA IRMA serii Wizard2
• Oxidizery
• koktajle scyntylacyjne
• naczynka i akcesoria do ciekłej scyntylacji

www.perkinelmer.com
d.kolata@cpce.net

PTW:
• Analizatory pola promieniowania (MP3/MP2/MP1)
• Fantomy wodne
• Fantomy stałe Z PMM, RW3
• Komory jonizacyjne
• Mierniki aktywności
• Fantomy do kontroli jakości
• Detektory półprzewodnikowe
• Detektory diamentowe
• Dawkomierze i elektrometry
• Kontrola jakości w radioterapii
• Dozymetria małych pól
• Dozymetria in-vivo
• Dozymetria wiązek protonowych
• Matryca wielodetektorowa
• Weryfikacja planów IMRT/VMAT
• Fantomy do medycyny nuklearnej
• Fantomy do radiologii
• Oprogramowanie do kontroli jakości
• Systemy weryfikacji planu leczenia
• Niezależne oprogramowanie do weryfikacji dawek i MU
• Fantomy do brachyterapii
• Fantomy do PET
• Fantomy do SPECT
• Fantomy do MRI
• Fantomy do USG
• Dynamiczny fantom serca

www.ptw.de
f.kijewski@cpce.net