Serwis

Nowoczesne spektrometry

Nasi inżynierowie serwisu, przeszkoleni w ośrodkach producentów oferowanego sprzętu, zapewniają fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Naszym klientom oferujemy atrakcyjne długoterminowe umowy serwisowe.

 

Zespół serwisu

Kierownik serwisu: mgr inż. Mieczysław Kręciejewski
e-mail: m.kreciejewski@cpce.net
tel: +48 (22) 852 32 73, +48 22 852 21 85, +48 22 651 77 76

mgr inż. Paweł Okolus; e-mail: p.okolus@cpce.net
mgr inż. Krzysztof Więcko; e-mail: k.wiecko@cpce.net
mgr inż. Adam Stefański; e-mail: a.stefanski@cpce.net

 

Bramki radiometryczne

Bezpieczeństwo radiologiczne to ostatnio bardzo aktualna kwestia. Oferujemy sprzęt, którego celem jest zapewnienie ochrony w instalacjach, w których występuje promieniowanie jonizujące. Sprzedajemy urządzenia służące m.in. do wykrywania promieniowania, do monitoringu radiologicznego środowiska oraz oceny, charakterystyki i selekcji odpadów radioaktywnych.

Za naszym pośrednictwem mogą Państwo nabyć różne typy bramek radiometrycznych. Systemy te służą wykrywaniu promieniowania np. w kontenerach czy ładunkach. Stąd najczęściej spotyka się je w miejscach, w których występuje duży przepływ osób i towarów. Systemy bramek pozwalają wykryć nawet śladowe ilości promieniowania.

 

Komory gorące do PET /SPECT

Wyposażamy kompleksowo laboratoria produkujące i stosujące radiofarmaceutyki do PET / SPECT w systemy komór gorących z rękawicami/manipulatorami, z wymiennymi modułami syntezy i dyspenserami radiofarmaceutyków.