Integrovaný manažment

Našimi vysokými štandardmi v oblasti predaja, spracovania objednávok, technickej podpory a služieb zákazníkom sú certifikáty systému riadenia kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia spoločnosti CANBERRA PACKARD s.r.o. v súlade s normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS ISO 45001:2018.

Certifikáty:
ISO 9001:2015 Systém riadenia kvality (SK).pdf
ISO 14001:2015 Environmentálne manažérstvo (SK).pdf
ISO 45001:2018 Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SK).pdf
CPCE politika (EN).pdf

Zelený certifikát CPCE