Detektory

Spoločnosť CANBERRA vyrába širokú škálu kremíkových a germániových detektorov a ponúka najširší rad kryostatov a príslušenstva v tomto priemysle. Pre výskum a špeciálne aplikácie je možné poskytnúť špeciálne skonštruované verzie týchto typov detektorov.
CANBERRA taktiež ponúka pokročilý typ kremíkových detektorov známych ako PIPS® (pasivovaný implantovaný planárny kremík). Detektor PIPS poskytuje oveľa lepší výkon a väčšiu robustnosť a spoľahlivosť ako bežné detektory SSB alebo difúzne detektory.

 šírka štítu-v3