Laboratórne tienenie

Séria LS

Laboratórne tienenie model LS0610 / LS1112 je určený na použitie s detektormi CANBERRA HPGe. Zabráni vysokému pozadí v dôsledku externých zdrojov, čím sa zníži čas merania a zlepší sa spodná hranica detekcie. Toto tienienie je kompaktné a ľahko použiteľne s požadovanou na podlahovej ploche iba 610 x 610 mm (0,37 m 2 ). Prepravu na konečné miesto v budove a inštaláciu uľahčuje modulárna konštrukcia bez dielu s hmotnosťou menej ako 100 kg (kryt 112 kg) a strategicky umiestnené závitové otvory pre manipulačné háky. V čase inštalácie môže byť tienenie nastavené tak, aby sa kryt otváral vpravo alebo vľavo bez toho, aby bol nutný voľný priestor zozadu. Kryt sa vyznačuje špeciálnym dizajnom so zníženou hmotnosťou, vďaka čomu je otváranie a zatváranie krytu menej namáhavé. Minimálna vzdialenosť medzi krytom a telom štítu bráni priememu vstupu žiarenia dovnútra tienenia.

lead_shield