Meracia miestnosti / Laboratória

CANBERRA ponúka veľkú rodinu automaticky aj manuálne riadených nízkopozaďových počítadiel alfa/beta/gama čítačov. Väčšina systémov využíva plynovo-prietokovú proporcionálnu technológiu a vznikli ako vedúce značky v tomto odbore. V priebehu rokov sa tieto systémy zdokonaľovali a rodina sa rozrástla o nové iSeries bezplynové čítače alfa / beta.

Alpha Analyst spoločnosti CANBERRA je kompletným riešením pre rutinné aj nerutinné aplikácie alfa spektroskopie. Tento flexibilný prístroj je určený na počítanie vzoriek v produkčnom prostredí „dávkového režimu“, ako aj po jednej vzorke v prostredí výskumného typu.

Gamma Analyst spoločnosti CANBERRA je špecializovaný prístroj na kľúč, ktorý maximalizuje využitie prístroja a poskytuje vysoko kvalitné výsledky. Automatický menič vzoriek uľahčuje maximálnu priepustnosť vzorky s pridanou flexibilitou pri spracovaní viacerých geometrií vzoriek v ľubovoľnej kombinácii v jednej dávke vzorky.

crl