Meracie moduly

CANBERRA ponúka celý rad modulov pre meranie ionizujúceho žiarenia(NIM):

 • Alfa spektrometre
 • Zosilňovače
 • Analógovo-digitálne prevodníky
 • Káble / konektory
 • Počítadlá a Ratemetre
 • Zdroje napájania
 • Predzosilňovače
 • Jednokanálové analyzátory
 • Viackanálové analyzátory
 • Špeciálne moduly na spracovanie signálu
 • Systémové skrinky
 • Časové nástroje
 • Zbernice pre riadenie prístrojov (ICB)

nim_bin_1