Meracie systémy

Spoločnosť CANBERRA vyvinula pokročilú skupinu systémov na meranie gama, neutrón a kombinovaného gama/neutrón žiarenia v odpadoch, ktoré dokážu efektívne merať rádioaktívne materiály v širokej škále matríc a geometrií nádob. Tieto systémy boli navrhnuté tak, aby vyhovovali predpisom USA 10CFR61 a 40CFR191, ako aj európskym a ázijským požiadavkám na likvidáciu odpadu.

tgs_system