Nukleárna medicína a PET

Vďaka významnému vývoju v oblasti medicínskych zobrazovacích technológií, vrátane štandardných metód nukleárnej medicíny, ako aj pozitrónovej emisnej tomografie (PET), sa tieto techniky stali účinným nástrojom na diagnostiku širokého spektra chorôb a na výber najlepších liečebných postupov. Vďaka kombinovaným poznatkom ako spoločnosti Canberra Packard tak aj našich partnerov sme schopní navrhovať a realizovať riešenia „na kľúč“ pre rádiochemické a rádiofarmaceutické laboratóriá a poskytovať kompletný sortiment potrebných produktov, dokonca aj tých, ktoré sú mimo našich hlavných kompetencií (v spolupráci s externými partnermi), v súlade s najnovšími normami a požiadavkami.

  • Digestory s laminárnym tokom
  • Automatické rozdelenie dávky
  • Meracie prístroje
  • Závody na zneškodňovanie odpadu
  • Tienené dvere
  • Izolátory
  • Horúce komory
  • QC PET
  • Príslušenstvo

tema37_1_b_