Na stiahnutie

Všeobecné dodacie podmienky (SK) .pdf
Informačná brožúra (EN) .pdf
GDPR .xlsx

Certifikáty:
ISO 9001:2015 Systém riadenia kvality (SK).pdf
ISO 14001:2015 Environmentálne manažérstvo (SK).pdf
ISO 45001:2018 Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SK).pdf
CPCE politika (EN).pdf

Vizitka

CANBERRA – PACKARD s. r. o.

Vojtecha Tvrdého 13
010 01 Žilina
Slovak Republic
Phone: +421 41 500 6750
Fax: +421 41 500 6752
cpsk@cpce.net
Email: cpsk@cpce.net

IČO: 31 576 303
DIČ: 2020460046
IČ DPH: SK2020460046
Výpis z ORSR