Naša vízia a poslanie

Naším poslaním je poskytnúť vám kvalitné nákladovo efektívne riešenia pre detekciu ionizujúceho žiarenia a potreby jadrového, environmentálneho a lekárskeho trhu. Rovnako dôležitou súčasťou našej misie je dodávka najmodernejšieho vybavenia radiačnej terapie, ktoré je k dispozícii, vrátane systémov gama, röntgenových lúčov a systému Linac. Naše poslanie uskutočňujeme prostredníctvom uplatňovania našich rozsiahlych skúseností, know-how, manažérskych techník a nášho partnerstva s poprednými výrobcami detekcie žiarenia & amp; zariadenia na meranie a ožarovanie.

Strategickú víziu spoločnosti CANBERRA PACKARD Central Europe GmbH je potrebné považovať za víziu preferovanú zákazníkmi vďaka našej schopnosti dodávať vysoko kvalitné vybavenie včas a za konkurenčné ceny, poskytovať bezchybný servis a podporu a prispôsobovať naše riešenia špecifické potreby každého zákazníka.