ViewRAY MRIdian

Discover MRIdian®

Po šiestich rokoch klinického používania liečil MRIdian viac ako 9 100 pacientov s viac ako 14 200 adaptívnymi spôsobmi liečby.

Poskytovaním presnej, precíznej a personalizovanej liečby rakoviny mení MRIdian paradigmu rádioterapie na klinickú, strategickú a ekonomickú hodnotu – jednu ablatívnu dávku po druhej.

SmartVISION®

MRIdian je jediné rádioterapeutické riešenie, ktoré dokáže vidieť a sledovať mäkké tkanivá a nádory v reálnom čase.

Aplikácia MRVidian SmartVISION poskytuje snímky v diagnostickej kvalite vo vysokom rozlíšení určené špeciálne na udržanie dodávania lúčov vysokej kvality pri súčasnom vylúčení rizika toxicity pokožky, zachytenej alebo skreslenej dávky a ďalších obáv, ktoré môžu nastať pri interakcii vysokých magnetických polí s lúčmi žiarenia.

SmartADAPT™


MRIdian tvaruje dávku tak, aby zodpovedala danému dňu. Je to jediné MR riešenie, ktoré umožňuje integrovanú adaptívnu liečbu na reoptimizáciu denného liečebného plánu.

Program MRIdian zachytáva 8 snímkov za sekundu a využíva vysoko kontrastné anatomické detaily na rýchle pretváranie dodávanej dávky na základe aktuálnej polohy nádoru a susedných kritických štruktúr – a to všetko, zatiaľ čo je pacient v liečebnej polohe.

SmartTARGET™


MRIdian vie, kedy má udrieť, vizualizuje okraje nádoru a polohu okolitých orgánov v reálnom čase.

Je to jediné RT riešenie s automatizovaným hradlovaním lúča pre presné a precízne dávkovanie. Keď sa nádor pohne, lúč sa zastaví. Lekári môžu s istotou zmenšiť okraje pri zvyšovaní dávky a znižovaní frakcií.

SmartSITE™


Je vhodný pre takmer všetky existujúce štandardné trezory lineárnych akcelerátorov, kompaktná stopa SmartSITE od spoločnosti MRIdian rieši bežné obmedzenia fyzického priestoru a predchádza nadmerným oneskoreniam, prerušeniam a nákladom nevyhnutným na odstránenie stien alebo vytvorenie vlastných rozsiahlych trezorov.


Clinically Proven

Riešenie MRIdian umožňuje klinickým lekárom liečiť viac indikácií, ako je obvykle možné dosiahnuť pri konvenčnej radiačnej technológii. S viac ako 150 klinickými publikáciami, vrátane 95 recenzovaných publikácií, určuje MRidian nové štandardy v poskytovaní radiačnej terapie. Viac informácií nájdete ve ViewRay Bibliography.